Slideshow image
Previous Next
Γερμανικών
 
Μαθήματα Γερμανικών
Koala Studies | Φροντιστήρια  Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής Λάρισα
Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον πνευματικό, πολιτισμικό και οικονομικό τομέα. Γερμανικά μιλούν ως μητρική γλώσσα πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη. 
 
Ακόμα, η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς Γερμανούς η πρώτη επιλογή για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 
 
Σε ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον, οι έμπειροι καθηγητές των φροντιστηρίων μας “Koala Studies” που βρίσκονται στην Λάρισα, φροντίζουν προσωπικά για την πρόοδο των μαθητών και την απόκτηση των επιθυμητών πτυχίων.
 
Στα φροντιστήρια μας προετοιμάζουμε νήπια, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε ενήλικες κάθε ηλικίας και επαγγέλματος για όλα τα Πτυχία Γερμανικών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο GOETHE.
 
Προετοιμασία για Πτυχία Γερμανικών
  FIT IN DEUTSCH A1  FIT IN DEUTSCH A2   ZERTIFIKAT B1
 ZERTIFIKAT B2   ZERTIFIKAT C1   ZERTIFIKAT C2
     
Τμήματα Σπουδαστών:
 
 Ειδικά τμήματα νηπίων (έως 6 άτομα)
Play Groups / Pre - juniors (Δωρεάν). Αξιοποιώντας την παιδική δημιουργικότητα και βασιζόμενοι στο παιχνίδι, την κίνηση, τον διάλογο, φέρνουμε το παιδί σε μία πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα καθοδηγούμενο από παιδαγωγό νηπιαγωγό.
 
 Ολιγομελή τμήματα όλων των επιπέδων (έως 8 παιδιά)
 Ειδικά τμήματα ενηλίκων
 
Συχνές Ερωτήσεις
 Γιατί να μάθω Γερμανικά; 

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης ως μητρική, καθώς μιλιούνται στη Γερμανία, Αυστρία, στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελβετίας καθώς και στο Λουξεμβούργο. Πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στη Γερμανία για σπουδές, καθώς το επίπεδο των πανεπιστημίων είναι υψηλό. Επίσης στον εργασιακό χώρο αυξάνονται ολοένα οι θέσεις, κυρίως στον τομέα τουρισμού αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες εκτός από τα Αγγλικά θεωρούνται προσόν και τα Γερμανικά. Οι συνεχείς μεταβολές σε κοινωνικό, πολιτικό, και οικονομικό επίπεδο σε μια καινούργια Ευρώπη τήν ανεβάζουν στη δεύτερη προτίμηση μετά την Αγγλική.
 Ποια πτυχία υπάρχουν για τη γερμανική γλώσσα;

Οι κύριοι φορείς που προσφέρουν εξετάσεις και αντίστοιχες πιστοποιήσεις της Γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut), το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και το Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Εξετάσεις διεξάγονται συνήθως 2 έως 3 φορές το χρόνο σε ειδικά αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα και στην περίπτωση του ΚΠΓ σε επιλεγμένα δημόσια σχολεία. Οι πιστοποιήσεις του Γκαίτε καλύπτουν όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή από το Α1 έως το Γ2. Τα ΚΠΓ και ÖSD προσφέρουν αντίστοιχες πιστοποιήσεις για τα επίπεδα Α1 έως Γ2. Όλες οι πιστοποιήσεις των φορέων αυτών είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ.
 Ποια πτυχία υπάρχουν για τη γερμανική γλώσσα από το ινστιτούτο Goethe;

Το πρώτο είναι το Zertifikat Deutsch όπου εξετάζονται τα σημαντικότερα γραμματικά φαινόμενα της γερμανικής γλώσσας και ο σπουδαστής αποκτά ένα βασικό λεξιλόγιο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Το Zentrale Mittelstufenprufung ανήκει στη μέση βαθμίδα όπου ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί με σιγουριά τις σημαντικότερες δομές της γερμανικής γλώσσας και να κατανοεί αυθεντικά κείμενα με υψηλό λεξιλόγιο. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Στη συνέχεια το Kleines Deutsches Sprachdiplom και το Grobes Deutsches Sprachdiplom αντιστοιχούν στο Certificate of Proficiency in English, είναι δηλαδή πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου και ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το χώρο της λογοτεχνίας, αλλά και από άρθρα εφημερίδων. Ο σπουδαστής σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνει τις γνώσεις του στο συντακτικό και στη γραμματική, ενώ παράλληλα συναντάει πιο δύσκολα φαινόμενα τα οποία μαθαίνει να χρησιμοποιεί με άνεση. Με την ολοκλήρωση αυτής της βαθμίδας, ο σπουδαστής παίρνει επάρκεια και είναι σε θέση να διδάξει ο ίδιος τη γερμανική γλώσσα.
 Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις για το κάθε πτυχίο;

Οι εξετάσεις για το Zertifikat Deutsch και το Zentrale Mittelstufenprufung διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Μάιο, Αύγουστο και Ιανουάριο). Αν οι μαθητές περάσουν επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις αλλά όχι τις προφορικές, κατοχυρώνουν τη βαθμολογία των γραπτών για μία ακόμη εξεταστική περίοδο, και εξετάζονται μόνον προφορικά. Οι εξετάσεις για τα πτυχία Κleines και Grobes Sprachdiplom διεξάγονται για 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο). Οδηγεί στο πτυχίο που εξασφαλίζει την άδεια διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας. Τα γραπτά αποστέλλονται για διόρθωση στο Ινστιτούτο Goethe Μονάχου από όπου αποστέλλονται και τα πτυχία. Τα Kέντρα ξένων γλωσσών ΑSSOS είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση των ανωτέρω πτυχίων, δηλαδή Kleines και Grosses Sprachdiplom.
 Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Zertifikat Deutsch (μέτρια γνώση);

Έχει 2 μέρη, το γραπτό και το προφορικό, και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΖERTIFIKAT ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 2 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (30 λεπτά) 7 κείμενα (90 λεπτά) 1 έκθεση (30 λεπτά) 1 εξεταζόμενος/ 2 εξεταστές (15 λεπτά)
         
 Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Zentrale Mittelstufenprufung (καλή γνώση);

Έχει 2 μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
 
ΕΠΙΠΕΔΟ MITTELSTUFEN ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 3 ½ ώρες 2 δραστηριότητες (30 λεπτά) 4 κείμενα (90 λεπτά) 2 εκθέσεις (90 λεπτά) 1 εξεταζόμενος/ 2 εξεταστές (15 λεπτά)
         
 Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Γερμανικά;

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε τρεις εξετάσεις που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, επίπεδο Α (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Α1 ή Α2), επίπεδο Β (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Β1 ή Β2) και σε επίπεδο Γ (ενιαίο τεστ, που σε κατατάσσει ανάλογα με το σκορ σε Γ1 ή Γ2).
 Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;

Συνήθως οι εξεταστικές περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.
 Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;

Γίνονται είτε στο φροντιστήριό σας, είτε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.
 Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;

Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.
 Τι άλλα πτυχία υπάρχουν στα γερμανικά;

Tο ÖSD είναι μέλος της ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του «Profile deutsch».
Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη και από τον Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).
Τα πιστοποιητικά ÖSD δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
 
Tο ÖSD συνεργάζεται με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe στο νέο μοντέλο εξετάσεων για το επίπεδο Β1. Για το λόγο αυτό η μορφή των εξετάσεων και η πιστοποίηση είναι ίδια.

Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: «Österreichisches Sprachdiplom Deutsch» (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και «Österreich, Schweiz, Deutschland» (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία). Έτσι τονίζεται η ισότιμη αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες, τόσο για την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ο κάτοχος πιστοποιητικών ÖSD έχει άμεση πρόσβαση και δυνατότητα εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και στην ευρεία αγορά εργασίας όλων των γερμανόφωνων χωρών.
 Οι εξετάσεις αφορούν όλα τα επίπεδα;

Ναι, οι εξετάσεις του ÖSD αφορούν όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2).
 Πόσο συχνά έχει εξετάσεις;
2 φορές το χρόνο στη Θεσσαλονίκη, Μάιο/Ιούνιο και Νοέμβριο.
 Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου 3 εβδομάδες μετά.
 Υπάρχουν ειδικά τμήματα ορολογίας στα Γερμανικά;

Ναι. Λειτουργούν τμήματα μετάφρασης, προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Παν/μίου και του Ιονίου Παν/μίου, καθώς και προετοιμασίας για τις εξετάσεις για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (π.χ. Νομική Σχολή, τμήμα Φιλοσοφίας, κ.ά).
 Ποιο επίπεδο γνώσεων είναι απαραίτητο για σπουδές στη Γερμανία;

Σε ορισμένα πανεπιστήμια απαιτείται το Κleines Sprachdiplom και σε άλλα το Mittelstufenprufung για την εγγραφή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να λάβουν μέρος σε ειδικές γλωσσικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Τις εξετάσεις αυτές τις διοργανώvει το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Φροντιστήρια  Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής
Υψηλάντου 46, Λάρισα
Τηλ: 2410551060 Κιν: 6942551845